Sociale Veiligheid

Iedereen moet veilig kunnen sporten en werken op een sportclub.
Ongewenst gedrag van welke aard dan ook hoort daar niet bij.
De gebeurtenissen medio 2022 vragen van sportverenigingen dat zij expliciet en actief de Sociale Veiligheid aandacht geven.

De Weesper Schaakclub heeft zich aangesloten bij het Sportakkoord Amsterdam en Sportakkoord Weesp.
Onderdeel daarvan is het bieden van een sociaal veilige omgeving voor alle leden en voor alle deelnemers aan de activiteiten van die de WSC organiseert.
Speciale aandacht gaat daarbij uit naar kwetsbare personen, zoals minderjarigen.

Beleidsuitgangspunten

De Weesper Schaakclub (WSC) vind een sociaal veilige omgeving van groot belang en heeft de onderstaande beleidsuitgangspunten geformuleerd.

 • De WSC spreekt zich expliciet uit over Sociale Veiligheid.
 • De WSC publiceert het beleid en acties op de site en houdt deze actueel.
 • De WSC hanteert een zerotolerance beleid.
  Bij meldingen is de betreffende persoon per direct niet meer actief binnen de jeugdafdeling.
  Bij correctheid van de melding volgt royement van het WSC lidmaatschap.
 • De WSC informeert ouders van jeugdleden expliciet over het beleid in de welkomstmail.
 • Jeugdleiders én ouders die de jeugdleiders ondersteunen hebben een VOG.
 • De WSC houdt een registratie bij van de VOG houders binnen de WSC.
 • Jeugdleiders én ouders die de jeugdleiders ondersteunen hebben de Gedragscode Sociale Veiligheid van de Gemeente Amsterdam (amsterdam.nl/sport) ondertekend.
 • De WSC heeft een vertrouwenscontactpersoon:
  Michiel Harmsen
  email: ruurdtjemichiel@chello.nl
  telefoon: 06 1070 3342
  Michiel is senior lid van de WSC en géén lid van bestuur en/of kader.
  Hiermee is zijn onafhankelijkheid gegarandeerd.

Ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag kan gaan om verschillende vormen; zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag maar ook agressie, machtsmisbruik of andere vormen van intimidatie.
Mocht er ondanks al onze maatregelen toch een situatie van ongewenst gedrag worden ervaren, dan kijken wij niet weg. Wij willen elk signaal de aandacht geven en roepen op deze te melden of te bespreken met de vertrouwenscontactpersoon.
Deze zal luisteren, meedenken en discreet adviseren over de juiste vervolgstap.

Melding

Melding maken kan bij de WSC vertrouwenscontactpersoon (zie hierboven);
die van de KNSB Sportbond e-mail: vertrouwenscontactpersoon@schaakbond.nl ;
of via het Centrum Veilige Sport Nederland https://centrumveiligesport.nl

Meer informatie vind u op: www.amsterdam.nl/vertrouwenspuntsport