Bertus Vossepoel erelid van de Weesper Schaakclub per 28 april 2015

 

 

Bertus,

 

Het is mij een grote eer het woord tot je te mogen richten. En dat is de afgelopen jaren eerder gebeurd, maar door de reden blijft het elke keer weer een eer.

Op 5 mei 2015 ben jij 30 jaar lid van de Weesper Schaakclub. Als beheerder van de WSC speldjes weet jij als geen ander dat de WSC alleen spelden prikt bij 25- en 40-jarig lidmaatschap. Voor 30 jaar hebben wij geen speld. Toch wordt jij op dit moment in de volle aandacht geplaatst. De reden daarvoor is dat de WSC tijdens een extra c.q. bijzondere ALV op 27 januari 2015 met unanieme stemmen heeft besloten om jou tot erelid van de Weesper Schaakclub te benoemen.

 

Het viel niet mee om een moment te vinden dat jij eens een keertje niet aanwezig was. Altijd de eerste en de laatste aanwezige op elke schaakavond. Toch het ons gelukt, want die enkele keer dat jij afmeldt, namelijk vanwege de verjaardag van je vrouw op 27 januari, hebben we gelijk onze kans gegrepen. Maanden zochten we naar een gelegenheid en toen hielp jij ons onbewust uit de nood.

 

Erelid wordt je niet zo maar. De Weesper Schaakclub bestaat ruim 91 jaar en kent slechts 3 ereleden. Ik kan je verklappen dat er de afgelopen jaren vaker gesproken en gedacht is over de wijze waarop leden zouden kunnen worden geŽerd. Oud-voorzitter Jan Willem Thurkow hanteerde in zijn periode het ďlid van het jaarĒ. Harry Boom pleitte voor het instellen van het begrip ďlid van verdiensteĒ. Jouw naam is vaak langsgekomen.

Tijdens Algemene Ledenvergaderingen bracht niemand het voorstel in om jou erelid te maken, waarschijnlijk omdat je er altijd bij was. Maar rond een ALV werd er weleens gepolst naar de mogelijkheden.

Het was Henk Peperkamp die begin dit seizoen zowel AriŽn Hooimeijer als mijzelf benaderde en pleitte voor jouw erelidmaatschap. Met het momentum van je 30 jarig lidmaatschap op komst was het bestuur, exclusief jijzelf, unaniem van mening dat de tijd rijp was.

Dank past aan Henk voor zijn initiatief.

Op 27 januari 2015 was jij afwezig, maar de aanwezige leden stemden unaniem in met de motivatie voor de voordracht om je tot erelid te benoemen.

Die motivatie laat zich in enkele zinnen samenvatten. Jouw niet aflatende inzet en enthousiasme om telkens door te gaan en je in te zetten. Ondanks een tekort aan jeugdleiders bleef je de jeugdafdeling trekken. Er waren periodes dat je steunde op Geert Kotter en andere ouders. Het maakte niet uit of het op de voorgrond of op de achtergrond was; jij was en bleef actief.

 

Een opsomming van wapenfeiten.

-          Sinds 5 mei 1985 formeel lid van de Weesper Schaakclub (KNSB gegevens)

-          Sinds seizoen 1985-1986 actief binnen de jeugd als jeugdleider: 29 jaar

-          Sinds seizoen 1987-1988 voorzitter Jeugd: 27 jaar

-          Sinds seizoen 1988-1989 lid van het bestuur: 26 jaar

-          Sinds seizoen 1995-1996 commissaris materiaal: 19 jaar

Maar ook:

-          Klokkenmaker ruim voordat je commissaris materiaal werd, na een introductie in dit metier door dhr Maaswinkel.

-          Beheerder schaakbibliotheek

-          Promotor op de stand van de Sluis & Bruggenfeest

-          Promotor op de stand tijdens Koninginnedag en Koningsdag

-          Schaaklessen op scholen

-          Vervanger voor Klaas als Interne Competitieleider

-          Wekelijks openen en sluiten van deze ruimte; ons clublokaal

 

Deze opsomming bevat nog niet eens de vele kleine, zeg maar kortstondige, activiteiten waar je de afgelopen 30 jaar ook bij betrokken bent geweest.

Zowel door je rollen binnen de WSC als wel als persoon geldt jij als een groot schaakvriend van ons allen.

 

De statuten hebben voor het benoemen van ereleden de formulering dat de betreffende persoon de benoeming wel dient te aanvaarden. (Artikel 4.4)

Bertus, voordat de voorzitter AriŽn Hooimeijer start met de officiŽle handelingen en het overhandigen van de bijbehorende zaken: aanvaard je het erelidmaatschap?

 

Wij hadden niets anders verwacht.

 

Voordat we er een feestje van gaan maken, geeft ik nu het woord voor de officiŽle handelingen aan AriŽn.

Gefeliciteerd en applaus.

 

 

Andrť Ottenhoff††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 28 april 2015